Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comPRAVNO SAVJETOVANJE

Pružanje usluga pravnog savjetovanje obezbeđuje vam vrhunski pravni savjet i mišljenje za sva pravna pitanja i sve pravne probleme.

Naša je želja da, kroz besplatnu uslugu pravnog savjetovanja, građanima Bosne i Hercegovine u inostranstvu pomognemo u rješavanju njihovih statusnih i stvarnih prava. Vjerujemo da će ova besplatna usluga, pružanjem konstruktivnih savjeta od strane naših pravnih stručnjaka, koji su posebno educirani za ovu oblast, pomoći mnogima u rješavanju njihovih potreba.

Prije zasnivanja nekog posla, za vreme trajanja nekog pravnog ili poslovnog odnosa ili u slučaju nastanka sporne situacije u mogućnosti ste da se konsultujete sa advokatom o postojećim zakonskim okvirima, pravnim mogućnostima za djelovanje u željenom pravcu i optimalnom načinu razrešenja nekog spora.

Možete da postavljate pitanja koja vas interesuju i ubrzo očekujte stručan odgovor. Usluge pravnog savjetovanja su besplatne.


 • Fizička lica
 • Pravna lica

Napominjemo da posredstvom Centra takodjer, možete angažovati advokate za usluge koje zahtjevaju aktivno angažovanje punomoćnika. Usluge advokata plaćaju se u skladu sa Advokatskom tarifom u BiH

Fizička lica

 • Uknjižba prava vlasništva na nekretninama
 • Radni odnosi
 • Nasljedno pravo
 • Upravno pravo
 • Naknada štete
 • Zastupanje u parničnim postupcima radi razvoda braka, utvrđenja ili osporavanja očinstva, potraživanja alimentacije.
 • Izvršni postupak

Pravna lica

Naglasak naših aktivnosti usmjeren je na pružanje pravnog savjetovanja u područjima:

 • Pravni konsalting
 • Pružanje usluga pravnog konsaltinga obezbeđuje vrhunski pravni savjet i mišljenje za sva pravna pitanja i sve pravne probleme vezane za delatnost preduzeća ili preduzetništva.

 • Osnivanje privrednog društva
 • Statusne promjene
 • Stečajni postupci
 • Postupci privatizacije
 • Tržište kapitala

Kako bismo našim građanima pružili potpunu pravnu podršku, surađujemo sa uglednim domaćim i inostranim advokatima i advokatskim društvima.

Za sve dodatne informacije o našim aktivnostima, savjetovanju ili u slučaju interesa za poslovnu suradnju, Kontaktirajete nas.

Angažujte advokata. Kontaktirajete nas  info@bhteme.com