Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comŠta je patent?

Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kojeg područja tehnike. Da bi se pronalazak zaštitio patentom, treba zadovoljiti tri uslova:

 • treba biti nov,
 • imati inventivni nivo i
 • biti industrijski primjenljiv.

Patentno pravo priznaje nadležni organ neke države uz novčanu nadoknadu i vrijedi određeno vrijeme na određenoj teritoriji. Isti pronalazak može biti zaštićen u više zemalja istovremeno pod uslovom da je prijavljen, ispitan i priznat na nacionalnom nivou svake od tih zemalja.


Kakao mogu zaštititi patent u drugim zemljama?

Načini ostvarivanja zaštite u inostranstvu su:

 • Podnošenje prijave direktno patentnim uredima u državama u kojima se traži zaštita.
 • Podnošenje prijave na osnovu Ugovora o saradnji na području patenata (Patent Cooperation Treaty) putem Instituta.
 • Podnošenje prijave direktno regionalnim patentnim uredima (za Evropu: European Patent Office, za zemlje Beneluksa: Benelux Office for Intellectual Property, za afričke zemlje: Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle itd.).

Kako doći do duplikata izgubljenih dokumenata?

Kada izgubite neki od navedenih dokumenata: lična karta, vozačka i saobraćajna dozvola, pasoš odnosno putovnicu, dužni ste tu činjenicu odmah prijaviti policiji u mjestu gubitka, a nakon toga u mjestu prebivališta zatražiti izdavanje duplikata.
Policija izdaje potvrdu o činjenici gubitka , nestanka ili krađe dokumenta , nakon čega građanin o svom trošku , objavljuje dokumenat nevažećim u Službenim novinama. Sljedeći korak , nakon proglašavanja dokumenta nevažećim , je podnošenje zahtjeva za izdavanje novog dokumenta.
U slučaju naknadnog pronalaska dokumenta , dužni ste odmah dokumente vratiti nadležnoj policijskoj službi koja vam je izdala duplikat.


Koliko važi pravo na patent?

Patent se može zaštititi samo određeni broj godina. Patent traje 20, a konsenzualni patent 10 godina od dana podnošenja prijave.


Koja je nadležna institucija za zaštitu žiga u BiH?

Postupak za sticanje, održavanje, evidenciju prometa i prestanak žiga vodi Institut za intelektualno vlasništvo/svojinu Bosne i Hercegovine (Institut). Institut u elektronskoj formi vodi Registar prijava za priznanje žiga, Registar žigova i Registar zastupnika za zaštitu žigova.


Šta je oznaka gografskog porijekla?

Oznaka geografskog porijekla je svaka oznaka kojom se neka zemlja ili mjesto koje se u njoj nalazi, direktno ili indirektno, označava kao zemlja ili mjesto geografskog porijekla proizvoda. Oznaka geografskog porijekla upotrebljava se za obilježavanje prirodnih, poljoprivrednih, industrijskih, zanatskih i proizvoda domaće radinosti.


Koliko važi pravo na žig?

Zaštita žiga traje 10 godina od dana podnošenja prijave. Vrijeme zaštite može se produžavati neograničen broj puta na razdoblja od 10 godina, uz pravovremeno podnošenje zahtjeva i plaćanja pratećih troškova.


Koja je potrebna dokumentacija i kako doći do urbanističke saglasnosti i građevne dozvole i koliko traje sam postupak rješavanja?

Uz zahtjev za dobijanje urbanističke saglasnosti potrebno je priložiti:

 • ZK izvadak (ne stariji od 6 mjeseci);
 • Izvod iz katastarskog plana;
 • idejni projekat, idejno rješenje, programska skica.

Nakon dobivene urbanističke saglasnosti podnosi se zahtjev službi za urbanizam i stambene poslove (oblast urbanizma) za izdavanje odobrenja za građenje. Urbanistička saglasnost se donosi u roku od 30 dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana.


Postoji li mogućnost samostalne uplate doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje?

Državljani BiH koji nisu obuhvaćeni obveznim mirovinskim osiguranjem, sukladno članku 17. Zakona o PIO, mogu sebi i članovima svoje obitelji dobrovoljnim osiguranjem osigurati prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Također, državljani BiH uposleni u državi s kojom nije zaključen međunarodni ugovor, mogu se dobrovoljno osigurati na penzijsko i invalidsko osiguranje, skladno ovom zakonu. Uslovi su sljedeći:

 • da je osiguranik državljanin BiH s prebivalištem na teritoriju Federacije BiH, ili da je prije odlaska u inostranstvo imao prebivalište na teritoriju Federacije BiH,
 • da nije obuhvaćen obveznim penzijskim osiguranjem,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost,
 • da se ne nalazi na redovnom školovanju.

Državljanin sam susjedne države Hrvatske i želio bih uložiti novac u banku koja je članica programa osiguranja depozita BiH. Interesuje me da li je moj novac u tom slučaju osiguran, pošto u mojoj državi (Hrvatska) nerezidenti nisu osigurani?

Prema Zakonu o osiguranju depozita u bankama BiH osigurava se depozit fizičkog lica bez obzira na državljanstvo ili nacionalnost, te bi vaš depozit bio osiguran do visine utvrđene Zakonom.


Ako otvorim račun u nekoj banci na sebe i na svoje dvoje maloljetne djece (naravno ja sam tu punomoćnik) da li se to računa kao jedan račun ili tri to jest da li je osigurano 35.000 KM ili 3 puta po 35.000 KM?

Vi i vaša djeca imate tri računa, te ukoliko se sredstva drže u banci koja je članica ova Agencija za osiguranje depozita BiH garantuje isplatu sva tri depozita do 35.000 KM po deponentu po banci članici.


1  2  3  »     Page 3 of 3


Korisni linkovi

Vremenska prognozaAccuWeather

Vremenska prognoza - stranica koja vam može pomoći u planiranje vaših aktivnosti.

Posjetite stranicu »

Kalkulatori

U nekoliko klikova možete dobiti opceniti uvid u svoje tjelesno stanje

Izračunajte idealnu težinu i usporedite je s ciljevima koje ste sami sebi zadali. Svi podaci se izračunavaju na osnovu vaših unešenih podataka.

Podaci su informativnog karaktera »