Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comPoštovani,

kako bismo Vam omogućili da brzo i jednostavno saznate odgovore na Vaša pitanja, kao i dodatne informacije o temi koja Vas zanima, pripremili smo za Vas listu odgovora na najčešće postavljana pitanja.  Svoja pitanja možete poslati na sljedeći email: info@bhteme.com

Naši pravnici će objaviti odgovor u ovoj rubrici našeg web portala. Radi ograničenosti resursa objavljivati ćemo odgovore u okviru naših mogućnosti.  Očekujemo vaša nova pitanja!

Napomena:  Svi navedeni pravni savjeti su isključivo informativne prirode. Centar ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika koje bi slijedile iz upotrebe pravnih savjeta izloženih na nasem webportalu i ovim odgovorima.

Hvala!
Tim
Informatino kulturnog centra

 • Odgovori će biti objavljeni u ovoj rubrici.
 • Učestalost odgovora ovisit će o broju postavljenih pitanja.
 • Ne garantiramo odgovor na svako postavljeno pitanje.

Kako ostvariti pravo na starosnu penziju?

Da bi se ostvarilo pravo na starosnu penziju po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju mora se ispuniti jedan od sljedećih uslova:

 • 65 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža, ili
 • 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, ili
 • 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života, ili
 • 60 godina života i 35 godina penzijskog staža (muškarac).

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava su:

 1. zahtjev
 2. izvadak iz matične knjige rođenih
 3. kopija lične karte
 4. uvjerenje o prebivalištu
 5. dokazi o radu u BiH (radna knjižica ili uvjerenje iz matične evidencije)

Zahtjev za ostvarivanje prava na penziju podnosi se prema mjestu prebivališta mjerodavnom nositelju penzijskog i invalidskog osiguranja.


Živim u Hrvatskoj, a primam penziju iz Zavoda u Federaciji BiH. Zanima me mora li penzija ići preko Hrvatske poštanske banke ili može preko neke druge?

Isplata penzije za sve korisnike Federalnog zavoda PIO koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vrši se samo putem HPB Zagreb s kojom Federalni zavod ima potpisan ugovor o isplati penzija. O mogućim izmjenama načina isplate, korisnici Zavoda bit će na vrijeme informisani.


Potrebna mi je informacija vezana za visinu osiguranja oročene štednje. Štedim novac kod ProCredit banke, te u Raiffeisen banci, pa me zanima koja količina novca je pokrivena osiguranjem? Da li se računa račun za račun i svaka banka za sebe ili osoba kao osoba može imati odredjenu količinu novca osiguranu?

Iz Vašeg pisma vidljivo je da držite novac kod navedene dvije banke te Vas obavještavamo da su obje banke članice programa osiguranja depozita kod Agencije za osiguranje depozita BiH, te su oba depozita osigurana maksimalno do iznosa od po KM 35.000,00 uključujući i kamate. Visinu iznosa osiguranog depozita svojom odlukom utvrđuje Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita BiH.


Šta je potrebno za provođenje nasljeđivanja kada su u pitanju vrijednosni papiri?

Za vlasnike vrijednosnih papira (dionice, obveznice ...) koji su umrli a u rješenju o nasljeđivanju nisu obuhvaćeni vrijednosni papiri (dionice,obveznice ...) potrebno je da njihovi nasljednici podnesu:

 • zahtjev Registru vrijednosnih papira za izdavanje potvrde o stanju na računu umrlog vlasnika u svrhu dopune ili pokretanja ostavinskog postupka.
 • fotokopiju osobne iskaznice za domaće fizičke osobe a za strane ovjerenu fotokopiju pasoša,
 • izvod iz matične knjige umrlih za umrlog vlasnika v.p. (original ili ovjerena fotokopija ),
 • original ili ovjerena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za djecu i roditelje umrlog vlasnika v.p.) ili vjenčanih,
 • dokaz o izvršenoj uplati naknade u iznosu od 5,00 KM na račun Registra, broj 1610000014700070 otvoren kod Raiffeisen bank, d.d. Sarajevo.
 • Nakon dobijanja rješenja od nadležnog suda o provedenom ostavinskom postupku, potrebno je da nasljednici podnesu prijavu prijenosa vrijednosnih papira Registru za prijenos vrijednosnih papira (dionica, obveznica ...) sa umrlog vlasnika na nasljednike.

Da li se u općini može izvršiti legalizacija potpisa za poslove vezane za nekretnine (ugovori, punomoći, izjave)?

Ne može, jer je Zakonom o notarima propisano da svi poslovi koji se tiču nekretnina zahtjevaju notarsku obradu.


Kako se može upisati staž po osnovu učešća u Armiji BiH iz perioda 1992-1995 i ko je nadležan za upis u radnu knjižicu?

Na osnovu uvjerenja koje izdaje Ministarstvo odbrane, a u kojem je upisan period proveden u OS Armije BiH, upis staža vrši Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje.


Koji je organ nadležan za pokretanje ostavinskog postupka

Ostavinski postupak se pokreće Sud po službenoj dužnosti čim sazna da je neko lice umrlo ili proglašeno umrlim. Organ nadležan za matične knjige dužan je da u roku od 15 dana o izvršenom upisu dostavi ostavinskom Sudu smrtovnicu za umrlog. Ukoliko matični ured propusti dostaviti sudu ovu informaciju, svako zainteresovano fizičko lice može podnijeti prijedlog sudu da se provede ostavinski postupak.


Kako se može izvršiti promjena prezimena nakon vjenčanja u inostranstvu?

Da biste proveli ovu promjenu potrebno je izvršiti naknadni upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih u općini u kojoj je jedan od bračnih partnera imao posljednje prebivalište u Bosni i Hercegovini.


Poštovani, naslijedila sam u ostavinskom postupku iza smrti oca potraživanja od Zavoda za platni promet Travnik i dobila informacije da se vjerojatno radi o certifikatima. Kako ne znam o čemu se točno radi jer živim u Hrvatskoj i nisam državljanka BiH, molim vas za uputu kome se mogu obratiti i dobiti konkretne informacije. Puno hvala.

Za ostvarivanje prava po osnovu rješenja o nasljeđivanju u kojem su predmet ostavine sredstva sa JRG, potrebno je da na adresu Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, Alipašina 41, dostavite ovjerenu fotokopiju pravosnažnog rješenja o nasljeđivanju.


Kako se stiče autorsko pravo na svom djelu

Autorsko pravo nastaje i pripada autoru na osnovu samog čina stvaranja autorskog djela i nije uvjetovano ispunjenjem bilo kakvih formalnosti ili zahtjeva u pogledu njegovog sadržaja, kvaliteta ili svrhe. Dovoljno je da individualna ideja izađe iz duhovne, unutrašnje, sfere svog stvaraoca i da bude izražena, pa da, shodno tome, postane autorsko djelo koje uživa autorskopravnu zaštitu.
Djelo ne mora nužno biti preneseno na materijalnu podlogu. Shodnom tome, čak i govorno ili muzičko djelo koje nije snimljeno ili zabilježeno notama, ili koreografija koja nije pismeno izražena mogu predstavljati autorsko djelo. Djelo čak ne mora ni biti objavljeno da bi uživalo zaštitu po osnovu autorskog prava. Princip da se autorsko pravo stječe bez formalnosti vrijedi u većini država svijeta.
S ciljem očuvanja dokaza ili zbog drugih razloga, autor može deponirati originale ili primjerke svojih autorskih djela ili predmeta svojih srodnih prava u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Deponirano djelo upisuje se u knjigu evidencije autorskih djela koju vodi Institut. Deponiranje nije obaveza autora, niti je uvjet za stjecanje autorskopravne zaštite, već samo mogućnost.


1  2  3  »     Page 1 of 3


Korisni linkovi

Vremenska prognozaAccuWeather

Vremenska prognoza - stranica koja vam može pomoći u planiranje vaših aktivnosti.

Posjetite stranicu »

Kalkulatori

U nekoliko klikova možete dobiti opceniti uvid u svoje tjelesno stanje

Izračunajte idealnu težinu i usporedite je s ciljevima koje ste sami sebi zadali. Svi podaci se izračunavaju na osnovu vaših unešenih podataka.

Podaci su informativnog karaktera »