Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comDobro došli na web stranicu "Informativno Kulturnog Centra"

Vizija "Biti domaćin širom svijeta"

Vaš tim

Informativni kulturni centar Vam omogućava pristup bogatstvu informacija i mogućnost ostvarivanje svakodnevnih poslovnih kontakata u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Uz vasu pomoc, Centar planira razviti, još bolje usluge za svoje korisnike.

Cilj nam je da prikupljanjem i objavljivanjem objektivnih i nepristrasih informacija i priloga, aktivno doprinosimo boljem upoznavanju javnosti u Bosni i Hercegovini sa dešavanjima u dijaspori i obratno. Posebno nam je stalo da iz dijaspore dobijemo što više priloga o životu, uspjesima i radu naših državljana i njihovih asocijacija kao i njihove poglede na aktiviranje potencijala Bosne i Hercegovine.

Nastojaćemo da u fokus aktivnosti stavimo ideje i projekte mladih, stručnih kadrova i stvorimo jedinstveni proizvod prepoznatljivog rukopisa, koji posve sigurno mijenja dosadašnju percepciju o Bosni i Hercegovini.

Centar svojom raznolikošću ispunjava sve sfere interesovanja namenjene širokom krugu korisnika i profesionalaca, entuzijasta, dostavljajući im kvalitetne informacije.

Tim stručnjaka svakodnevno radi na ekspanziji sadržaja i usavršavanju kvaliteta, kroz integraciju već visoko razvijenih internih sistema i osmišljenih novih platformi na kojima se gradi još mnogo uzbudljivih i jedinstvenih noviteta. Ostajemo privrženi našem cilju - da objedinimo ono što je najbolje, i da to uvek pružamo našim korisnicima, radi maksimalnog zadovoljenja njihovih želja i potreba.

I još nešto, pišite, komentarišite naše programe, važno nam je da znamo šta mislite, šta biste željeli da vidite i čujete u Informativno Kulturnom Centru. Čekamo vas!


Riječ direktora Centra

Elvis Zorlak, direktor

Dragi prijatelji,  poštovani Bosanci i Hercegovci,

pokrećući ovaj Centar svjesni smo rizika u koji ulazimo i nemogućnosti da udovoljimo svim željama. Našim kulturnim, obrazovnim, sportskim i izdavačkim projektima nastojaćemo da pomognemo Bosancima i Hercegovcima u dijaspori kako bi sačuvali etničko-kulturni identitet i promovirali naše osobenosti u zemljama u kojima žive.

Centar koristi praktičnu, konkretnu i originalnu programsku metodologiju u prezentovanju najnovijih koncepata iz oblasti menadžmenta, marketinga, konsaltinga i međunarodnih poslovnih komunikacija. Naglasak je na kreativnom razmišljanju i rešavanju problema. Dok se podiže svest, mi se takođe oslanjamo na potenicijal mladih kojim kojim treba pružiti priliku da donesu odluke i vide njihov efekat Čvrsto smo opredeljeni da traženje informacija i pružanje usluga za Vas obavimo sveobuhvatno i temeljno, ali smo i potpuno svesni da su blagovremenost i efikasnost u našem zajedničkom interesu.

Naš tim uvjek će biti od pomoći i podsticati prijateljski odnos, komunikaciju i saradnju među korisnicima, kako u profesionalnom, poslovnom nastupu, tako i u svakodnevnom životu.

Stoga vas pozivamo da pratite naš web potral na kojem ćemo objavljivati informacije o aktuelnim dešavanjima naših klubova i udruženja u inostranstvu, najave događaja, rubriku pravnog savjetovanja, kulturna i ekonomska kretanja, rubrike posvećene uspjesima naših ljudi u različitim oblastima društvenog života i mnoge druge zanimljivosti.

Također Vas molimo da Centru dostavljate informacije i priloge o vašim aktivnostima i priredbama koje organizirate širom svijeta i računajte na Informativni Kulturni Centar kao partnera i medijskog pokrovitelja.

Za sve informacije na koji način možete slati svoje priloge u cilju upoznavanja javnosti o svojim aktivnostima, planovima i realizovanim projektima, molimo vas da nam se obratite putem

e-maila: Info@bhteme.com

Želeći vam puno uspjeha u radu radi ostvarenja zajedničkih ciljeva, kao i u osobnom životu, ohrabrujem vas da djelujete predano i s entuzijazmom, te vas srdačno pozdravljam.


Vaš
Elvis Zorlak, dipl.iur.
direktor Informativno Kulturnog Centra


Pošaljite e-mail »