Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comBH Telecom d.d. Sarajevo - Obavijest o isplati dividende

Objavljeno, 16.05.2014.

Sa ciljem realizacije obaveza po Odluci o raspodjeli dobiti za 2013. godinu, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo saopštava dioničarima slijedeće:

Obavještenje o isplati dividende dioničarima dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo je na svojoj 37. sjednici, održanoj 8. 5. 2014. godine, donijela Odluku o raspodjeli dobiti za 2013. godinu, broj 00.1-2.1-5261-11/14.

Dioničko društvo BH Telecom će obavezu isplate dividende dioničarima izvršiti u svemu u skladu sa donesenom odlukom.

Dividenda se isplaćuje dioničarima koji su na dan donošenja Odluke evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Dioničkog društva BH Telecom.

Emitent vrijednosnog papira: BHTSR

Objavljeno u okviru kategorije: Korporativne novosti, BH Telecom d.d. Sarajevo