Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comFBiH: Osam strateških ciljeva razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Objavljeno, 18.01.2015.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o implementaciji Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH" za 2014. godinu.

Ovo je jedan od pet razvojnih projekata koji čine "Strategiju ekonomskog razvoja Federacije BiH", a Akcioni plan za njegovu realizaciju, za period 2013.-2015. godina, sadrži osam strateških ciljeva u okviru kojih je utvrđeno 28 prioriteta i 44 mjere za njihovo realiziranje. Svakom mjerom obuhvaćena je jedna ili više aktivnosti za koje su određeni ciljevi, nositelji i rokovi izvršenja koji su za neke aktivnosti precizirani, a za neke planirani kao kontinuirano djelovanje.

Strateški ciljevi su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava i jačanje mreže razvojnih ustanova, finansijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poslovne infrastrukture, tehnološki razvitak i poticanje poduzetništva ciljanih skupina. U ovom izvještaju opisane su aktivnosti koje su poduzete po pojedinim strateškim ciljevima u 2014. godini.

Ovo ministarstvo će, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih mjera iz ovog projekta, nastaviti realizaciju ciljeva i mjera iz njegovog Akcionog plana.