Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comKultura i umjetnost

Centar preduzima aktivnosti koje se odnose na razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva; razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija; izdavaštva, kao i kinematografsku i muzičko-scensku delatnost i informisanje.

Svojim djelovanje želi se približiti našim državljanima, događanja i kretanje u kulturi uopšte, u smislu stvaralaštva i praćenja umetničkih aktivnosti.

U prilog tome ide i činjenica da je medijska pokrivenost u ovoj oblasti zanemarljivo mala u odnosu na druge grane delatnosti i života. S tim u vezi potrebno je stvoriti uslove za tako nešto, a integracija u kulturi i književnosti pokrenula bi integraciju i drugim sferama.

Cilj Centara je da na jednom mjestu okuplja neafirmirane, afirmirane, samouke, talentirane i kreativne stvaratelje različitih životnih dobi pružajući stručniji i kvalitetniji napredak i afirmaciju glede stvaralačkog istupa u slikarstvu, kiparstvu, primjenjenoj umjetnosti, umjetničkoj fotografiji i književnosti.

Centar će zainteresovanim umjetnicima i kulturnim djelatnicima omogućiti priliku da na portalu i kroz promotivne aktivnosti centra predstave i promoviraju svoje radove i dostignuća.

Radi ostvarivanja definisanih ciljeva Centar će promovirati:

 • Dostignuća u oblasti kulture i umjetnosti, organizirati književne, stručne i naučne skupove i druge oblike javnog djelovanja
 • Podsticati ostvarivanje i unapređenje općeg standarda pisane i javne riječi i posebne stručne i strukovne standarde
 • Podsticanje suradnje sa društvima, udruženjima i organizacijama naših državljana izvan nacionalnog područja
 • Organizovanje izložbi
 • Organizovanje likovnih kolonija
 • Saradnja sa kulturnim institucijama i organizacijama, kao i drugim društveno-političkim organizacijama i zajednicama na realizaciji programskih aktivnosti
 • Svojim aktivnostima, znanjem, kreativnim i organizacijskim potencijalom, te povezanošću s drugim takvim organizacijama, ansamblima, institucijama i pojedincima iz cijeloga svijeta Centar će nastojati da utiče na kvalitet i razinu kulturnih kretanja sa jasnom namjerom ostvarenja napretka i afirmacije stvaralaštva u zemlji i inostranstvu.

  Centar će nastojati da kroz svoje aktivnosti prati različite forme umjetničkog izražavanja i stvaranja, a naročito:

 • Slikarstvo
 • Crtanje
 • Štampa
 • Skulptura
 • Keramika
 • Grafički dizajn
 • Digitalna umjetnost
 • Muzika
 • Poezija
 • Dizajn igri
 • Arhitektura
 • Film
 • Pozorište
 • Fotografija
 • Crtani film
 • Mozaik
 • Grafiti